Radonbesiktning: 10 viktiga fakta

1. Gör en radonbesiktning om du har förhöjda radonhalter. Syftet är att identifiera källan till radon och få förslag på åtgärder.

2. Radon kan komma från marken, byggmaterial och vatten. En besiktning undersöker alla potentiella källor.

3. Besiktningen inkluderar:

 • Kontroll av ventilationen
 • Genomgång av bostaden och ritningar
 • Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterial
 • Eventuell sniffmätning av inläckande markradon

4. Du får en rapport med resultat och åtgärdsförslag.

5. Alla besiktningsmän är utbildade av Strålsäkerhetsmyndigheten.

6. Förbered dig genom att ha mätrapport och planritning tillgänglig.

7. Radonbesiktning i bostadsrättsföreningar:

 • Utförs om en lägenhet har förhöjda halter
 • Identifierar var radonet kommer ifrån
 • Ger åtgärdsförslag
 • Kontrollmätning görs efter åtgärder

8. Åtgärder krävs om radonhalten är över 200 Bq/m3.

9. Anlita en konsultfirma specialiserad på radon.

10. Kontrollmätning efter åtgärder:

 • Utförs av åtgärdsföretaget
 • Utförs av bostadsrättsföreningen i vissa lägenheter

Radonbesiktning är en viktig åtgärd för att sänka radonhalten och skapa en trygg boendemiljö.

Tips:

 • Beställ radonmätning.
 • Om radonhalten i ditt hem är över 200 Bq/m³, kontakta en radonkonsult för att få råd om hur du kan sänka radonhalten.
 • Informera dig om radon och riskerna med långvarig exponering.
 • Se till att din arbetsplats har mätt radonhalten.
 • Om du är orolig för radonhalten på din arbetsplats, ta upp det med din arbetsgivare. 

Den enda metod som finns för att upptäcka radon är genom mätning. Radon är varken synlig, kännbar, luktar eller har smak. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Radon i inomhusluften är ansvarig för cirka 400–500 lungcancerfall varje år och utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger referensnivån på 200 bq/m³. Radon är en naturlig förekomst i marken över hela landet. De vanligaste källorna till radon i våra bostäder är marken under och/eller runt bostaden, byggmaterial samt hushållsvattnet, där radon från marken utgör den primära källan.

Tillsammans kan vi skapa en inomhusmiljö fri från radon!